منوی اصلی

روز اول

غسل کردن در روز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: چهارم- غسل و دعایی که هنگام غسل می خوانیم؛

آداب قبل از نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: پنجم- ادابی که قبل از خواندن نماز عید رعایت می شود؛

افطار کردن قبل از نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: ششم- افطار کردن قبل از خواندن نماز به شرح زیر؛

دعای قبل از نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: هفتم- دعایی که هنگام بیرون رفتن برای نماز عید می خوانیم؛

نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: هشتم- نماز عید است و آن را به صورت زیر می خوانیم؛

دعای بعد از نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: دعاهای بسیاری برای بعد از نماز عید فطر وارد شده:

مکان نماز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: مکان نماز برای خواندن نماز عید فطر:

زیارت امام حسین (ع) در روز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: نهم- زیارت کند امام حسین علیه السلام را.

دعای ندبه در روز عید فطر (مفاتیح الجنان)

اعمال روز اول شوال- روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است: دهم- بخواند دعای ندبه و دعایی که بعد از آن خوانده می شود؛

نماز مستحبی روز اول هر ماه (مفاتیح الجنان)

هنگامی ماه نو آغاز می شود، اعمالی وجود دارد از جمله نماز مستحبی در روز اول هر ماهد:

دعای بعد از نماز روز اول هر ماه

هنگامی ماه نو آغاز می شود، اعمالی وجود دارد از جمله دعایی که بعد از نماز روز اول هر ماه خوانده می شود:

زیارت امام حسین (ع) در عید فطر و قربان (دانلود متن، ترجمه و صوت)

مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛ پنجم زیارت امام حسین علیه السلام در عید فطر و قربان

دعای ندبه (دانلود متن، ترجمه و صوت)

در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه السلام را بیان می کنیم: در اینجا دعای ندبه را می خوانیم:

خطبه عید فطر

دومین مطلبی که در ملحقات بیان می شود، خطبه روز عيد فطر است كه امام جماعت بعد از بجا آوردن نماز عيد مى ‏خواند:

دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ در حديث معتبر از حضرت صاحب الامر منقول است كه بعد از نماز صبح روز فطر اين دعا را بخواند:

دعای قبل از نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ از امام باقر علیه السلام منقول است که این دعا را در روز جمعه، عید فطر و قربان در هنگام آماده شدن برای نماز بخوانید:

دعای بعد از نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ بعد از نماز عيد دعاهاى بسيارى وارد شده است و بهترين دعاها دعاى صحيفه كامله است.

نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ از جمله اعمالی که در روز عید فطر و اول شوال ذکر کرده اند، نماز این روز است:

زیارت امام حسین (ع) در روز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ زيارت حضرت امام حسين عليه السّلام در اين روز نيز سنّت مؤكد است و ثواب بسيار در آن وارد شده است.

غسل کردن در روز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال روز اول ماه شوال؛ از جمله اعمال که در روز عید انجام می شود، غسل است و یک حدیث از امام صادق علیه السلام در این مورد:

افطار کردن قبل از نماز عید فطر (زاد المعاد)

اعمال اعمال روز اول ماه شوال؛ سنّت است كه در روز عيد پيش از نماز عيد در اوّل روز افطار كنند و سنّت است كه بر خرما افطار كنند

پرداخت زکات فطره (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ یکی دیگر از اعمالی که در عید فطر باید انجام داد، دادن زکات فطر است:

پرداخت زکات فطره (زاد المعاد)

و امّا اعمال روز عيد، پس زكات فطر واجب مؤكّد است و تركش با تحقّق شرايط وجوب، گناه كبيره است و شرط قبول روزه‌ى ماه مبارك است.

زیارت امام حسین (ع) در روز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ از جمله اعمال در روز اول شوال که روز عید فطر نیز است، زیارت امام حسین علیه السلام است که فضیلت بسیاری دارد:

دعای بعد از نماز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول ماه که روز عید فطر است و بعد از نماز عید دعاهای بسیاری وارد شده از جمله..:

دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است بعد از خواندن نماز این روز، دعایی ذکر کرده اند که می خوانیم:

دعای بعد از نماز صبح در روز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است، از جمله اعمال در این روز، بعد از خواندن دو رکعت نماز دعایی ذکر کرده اند:

نماز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است و از جمله اعمال آن نمازی است که در این روز خوانده می شود اما کیفیت آن ...:

دعای قبل از نماز عید فطر (مصباح المتهجد)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال، که روز عید فطر است و از جمله اعمال در آن، هنگامی که آماده شدی برای نماز عید، این دعا را بخوان:

دعای قبل از نماز عید فطر (بلدالامین)

اعمال ماه شوال؛ روز اول شوال که روز عید فطر است؛ هنگامی که برای نماز عید آماده شدی می خوانی:

صفحه‌ها