منوی اصلی

زیارتنامه های امام هادی (ع)

نماز امام هادی (ع)

مولف گوید که سید بن طاووس در جمال الاسبوع از برای هریک از ائمه علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده از جمله نماز حضرت هادی علیه السلام؛