منوی اصلی

صوت

اذان نماز با صدای دکتر قاسم رضیعی

اذان نماز با صدای دکتر قاسم رضیعی

اذان نماز با صدای دکتر قاسم رضیعی

 مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای سید مهدی میرداماد

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای سید مهدی میرداماد

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر، امام علی(ع)، فاطمه (س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.

اذان نماز با صدای حسن رضائيان

اذان نماز با صدای حسن رضائيان

اذان نماز با صدای حسن رضائيان 

 مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای محسن فرهمند آزاد

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای محسن فرهمند آزاد

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر، امام علی(ع)، فاطمه (س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای شيخ حبيب كاظمی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای شيخ حبيب كاظمی

دعای توسل یکی از ادعیه مشهور شیعه است

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای ولید مزیدی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای ولید مزیدی

دعای توسل یکی از ادعیه مشهور شیعه است

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای باسم کربلایی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای باسم کربلایی

دعای توسل یکی از ادعیه مشهور شیعه است. 

اذان نماز با صدای شهید حسن دانش

اذان نماز با صدای شهید حسن دانش

اذان نماز با صدای شهید حسن دانش

اذان نماز با صدای شهید محسن حاجی حسنی کارگر

اذان نماز با صدای شهید محسن حاجی حسنی کارگر

اذان نماز با صدای شهید محسن حاجی حسنی کارگر

اذان نماز با صدای سيدمحسن خدام حسينى

اذان نماز با صدای سيدمحسن خدام حسينى

اذان نماز با صدای سيدمحسن خدام حسين

اذان نماز با صدای محمد‌جواد پناهی

اذان نماز با صدای محمد‌جواد پناهی

اذان نماز با صدای محمد‌جواد پناهی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای مشلول" با نوای ولید مزیدی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای مشلول" با نوای ولید مزیدی

دعای مشلول یا دعای «الشاب المأخوذ بذنبه»، دعایی نقل شده از امام علی(ع) است.

اذان نماز با صدای عباس امام‌جمعه

اذان نماز با صدای عباس امام‌جمعه

اذان نماز با صدای عباس امام‌جمعه

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای حاج مهدی صدقی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای حاج مهدی صدقی

دعای کُمَیل دعایی است از حضرت علی(ع) که کمیل بن زیاد نخعی روایت کرده است. 

اذان نماز با صدای حمیدرضا احمدی‌وفا

اذان نماز با صدای حمیدرضا احمدی‌وفا

اذان نماز با صدای حمیدرضا احمدی‌وفا

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای حاج میثم مطیعی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای حاج میثم مطیعی

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر، امام علی(ع)، فاطمه (س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای اباذر حلواجی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای اباذر حلواجی

دعای توسل یکی از ادعیه مشهور شیعه است. 

اذان نماز با صدای مرحوم محمدحسين ابوزيد

اذان نماز با صدای مرحوم محمدحسين ابوزيد

اذان نماز با صدای مرحوم محمدحسين ابوزيد 

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای محسن فرهمند آزد

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای توسل" با نوای محسن فرهمند آزد

دعای توسل یکی از ادعیه مشهور شیعه است. 

 اذان نماز با صدای روح الله کاظم زاده (انتظار)

اذان نماز با صدای روح الله کاظم زاده (انتظار)

 اذان نماز با صدای روح الله کاظم زاده (انتظار)

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای مشلول" با نوای عبدالحی آل قمبر

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای مشلول" با نوای عبدالحی آل قمبر

دعای مشلول یا دعای «الشاب المأخوذ بذنبه»، دعایی نقل شده از امام علی(ع) است.

اذان نماز با صدای حسين صبحدل

اذان نماز با صدای حسين صبحدل

اذان نماز با صدای حسين صبحدل

اذان نماز با صدای مرحوم محمد آقاتی

اذان نماز با صدای مرحوم محمد آقاتی (2)

اذان نماز با صدای مرحوم محمد آقاتی

اذان نماز با صدای مرحوم محمد آقاتی

اذان نماز با صدای مرحوم محمد آقاتی (1)

اذان نماز با صدای مرحوم محمد آقاتی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای حاج مهدی سماواتی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "دعای کمیل" با نوای حاج مهدی سماواتی

دعای کُمَیل دعایی است از حضرت علی(ع) که کمیل بن زیاد نخعی روایت کرده است. 

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای مرحوم شیخ احمد کافی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای مرحوم شیخ احمد کافی

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر، امام علی(ع)، فاطمه (س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.

اذان نماز با صدای شهید مرتضی مطهری

اذان نماز با صدای شهید مرتضی مطهری

اذان نماز با صدای شهید مرتضی مطهری

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای اباذر حلواجی

مجموعه صوتی ادعیه و زیارات: "حدیث کساء" با نوای اباذر حلواجی

حدیث کِساء، حدیثی در فضیلت پیامبر، امام علی(ع)، فاطمه (س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) است.

صفحه‌ها