منوی اصلی

صوت

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

خیال تو از اهل قم راحت، ندیدم از آنها به جز رحمت

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی نوحه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها - میثم مطیعی

نه جسارت نمی کنم؛ اما گاه من را خطاب کن بانو

کلیپ صوتی روضه: راهب نصرانی و حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه: راهب نصرانی و حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): من همیشه سربارم، برای عمه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): من همیشه سربارم، برای عمه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 
کلیپ صوتی اربعین: خطار إجاني (ویژه شهادت حضرت رقیه  علیه السلام)  - باسم کربلایی (+ متن)

کلیپ صوتی اربعین: خطار إجاني (ویژه شهادت حضرت رقیه علیه السلام) - باسم کربلایی (+ متن)

مداحی عربی با نوای باسم کربلایی به مناسبت شهادت حضرت رقیه  علیه السلام

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بابا دیگه منو تنها نگذار - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بابا دیگه منو تنها نگذار - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): در ویرانه  خوش آمدی پدرجان - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): در ویرانه خوش آمدی پدرجان - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دلم از خرابه دیگه خونه امشب - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دلم از خرابه دیگه خونه امشب - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): خبر دارم که مهمان منی امشب پدر جان - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): خبر دارم که مهمان منی امشب پدر جان - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی روضه شهادت حضرت رقیه (س) - میثم مطیعی (+ متن)

روضه شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)  با نوای حاج میثم مطیعی

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): باباجونم، چه طول کشید نبودنت - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): باباجونم، چه طول کشید نبودنت - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دعا کن بمیرم برم از خرابه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): دعا کن بمیرم برم از خرابه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): سه ساله‌ی حسینم و خرابه خونه‌ی منه - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): سه ساله‌ی حسینم و خرابه خونه‌ی منه - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بیا و ببین دختر تو، چه شبها که خوابش نبرده - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): بیا و ببین دختر تو، چه شبها که خوابش نبرده - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): خیمه ها سوخت دویدیم حرم سوخت عمو - میثم مطیعی (+ متن)

کلیپ صوتی شهادت حضرت رقیه (س): خیمه ها سوخت دویدیم حرم سوخت عمو - میثم مطیعی (+ متن)

مداحی با نوای حاج میثم مطیعی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)