منوی اصلی

صوت

ترتیل قرآن كريم: "سوره عبس " با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره عبس " با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره عبس هشتادمین سوره از قرآن است و دارای 47 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره نازعات " با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره نازعات " با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره نازعات هفتاد و نهمین سوره از قرآن است و دارای 46 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره نبأ " با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره نبأ " با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره نبأ هفتاد و هشتمین سوره از قرآن است و دارای 40 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره ق" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره ق" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره ق پنجاهمین سوره از قرآن است و دارای 45 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره ص" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره ص" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره ص سی و هشتمین سوره قرآن است و دارای 88 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره صافات" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره صافات" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره صافات سی و هفتمین سوره قرآن است و دارای 182 آیه است.

ترتیل قرآن كريم: "سوره حمد" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره حمد" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره فاتحه یا حمد نخستین سوره قرآن کریم، ملقب به ام الکتاب، از سوره‌های مکی و در جزء یک قرار دارد.

ترتیل قرآن كريم: "سوره یس" با صدای یوسف کالو (صوت)

ترتیل قرآن كريم: "سوره یس" با صدای یوسف کالو (صوت)

سوره یس سی و ششمین سوره قرآن است و دارای 83 آیه است.

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره بینه با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره بینه با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره بینه    

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره تین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره تین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره تین   

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره ضحى با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره ضحى با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره ضحى   

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره مطففین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) قرآن کریم: سوره مطففین با صدای استاد معتز آقایی

تحدیر (تندخوانی) سوره مطففین  

صفحه‌ها