منوی اصلی

معرفی موسسه

سیدحسین رضازاده؛ تولیت و مدیرعامل مؤسسه اهل البیت (ع)

سید حسین رضازاده (بیوگرافی)

آشنایی مختصری با سیدحسین رضازاده تولیت و مدیرعامل موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیهم السلام)

موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت

موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

آشنایی مختصری با موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

گاهنامه سال 1391

کتابخانه موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

ضرورت تاسیس موسسه اهل بیت علیهم السلام

عدم تجمیع اطلاعات مکتوب در جهان اسلام باعث گردیده است تا تحقیقات اسلامی با چالشهایی روبرو شود لذا

شناسنامه مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

اهداف موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام)

مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت عليهم السلام به منظور ايجاد يك پايگاه علمي براي پژوهشگران ...