منوی اصلی

شهادت در کلام شهید آوینی (+پوستر)

شهادت در کلام شهید آوینی (+پوستر)

 

شهادت درکلام شهید آوینی(1) 

پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.

شهادت درکلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(2) 

عالم محضر شهداست، اما کو محرمی که این حضور را دریابد و در برابر این خلاء ظاهری خود را نبازد… زمان میگذرد  و مکانها فرو می شکنند اما حقایق باقی است…

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(3) 

غایت خلقت جهان، پرورش انسانهایی است که در برابر شدائد  بر هرچه ترس و شک و تردید  و تعلق است غلبه کنند و حسینی شوند.

شهادت درکلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(4) 

حلقوم‏ها را می توان برید اما فریاد‏ها را هرگز، فریادی که از حلقوم بریده بر می‏آید جاودانه می‏ماند

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(5) 

قرنهاست زمین انتظار مردانی اینچنین را میکشد تا بیایند وکربلای ایران را عاشقانه بسازند و زمینه ‏ساز ظهور باشند…آن مردان آمدند و رفتند،  فقط من و تو ماندیم  و از جریان چیزی نفهمیدیم…

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(6) 

شهدا، اصحاب آخرالزمانی سیدالشهدا علیه السلام هستند. پیام آنها عشق و اطاعت است  و  وفاداری.

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(7) 

کجا از مرگ هراس دارد آنکه به جاودانگی روح در جوا ررحمت حق آگاه است؟

شهادت در کلام شهید اوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(8) 

بسیجی عاشق کرببلاست و کربلا را تو مپندار که شهری است در میان شهرها و نامی است در میان نامها، نه،؛ کربلا  حرم حق است و هیچ کس را جز یاران امام حسین «علیه السلام» راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(9) 

هم الان اگر ملک الموت سر رسد وتو را به عالم باقی فرا خواند، هرچند با شهادت، آماده ‏ای؟

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(10) 

یاران؛ پای در راه نهیم که این راه رفتنی است و نه گفتنی…

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(11) 

راه کاروان عشق از میان تاریخ می گذرد و هر کس در هر زمره که می خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند، اگرچه خواندن داستان را سودی نیست اگر دل کربلایی نباشد…

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(12) 

زندگی زیباست اما شهادت از آن زیبا تر است، سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی میبیند که در باغ نهاده باشند …

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(13) 

بعضی ها ما را سرزنش می کنند که چرا دم از کربلا می‌زنید و از عاشورا ؛ آنها نمی‏دانند که برای ما کربلا بیش از آنکه یک شهر باشد یک افق است که آن را به تعداد شهدایمان فتح کرده ایم ، نه یک بار نه دو بار … به تعداد شهدایمان

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(14) 

ای شقایق های آتش گرفته ، دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد ،آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(15) 

بسیجی عاشق کربلاست و کربلا را تو مپندار که شهری است در میان شهرها و نامی است در میان نامها،  نه؛  کربلا حرم حق است  و هیچ کس را  جز یاران امام حسین علیه السلام راهی به سوی حقیقت نیست. کربلا ما را نیز در خیل کربلاییان بپذیر 

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(16) 

هر شهیدی کربلایی دارد، خاک آن کربلا تشنه اوست و زمان انتظار می کشد تا پای آن شهید بدان کربلا برسد و آنگاه خون شهید جاذبه خاک را خواهد شکست و ظلمت را خواهد درید و معبری از نور خواهد گشود و روحش را از آن به سفری خواهد برد که برای پیمودن آن هیچ راهی به جز شهادت وجود ندارد

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(17) 

در عالم رازیست که جز به بهای خون فاش نمی شود

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(18) 

کاش ما هم در خیل منتظران شهادت باشیم

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(19) 

حیات عند رّب نقطه پایانی معراج بشریّت است که به آن مقام جز با شهادت دست نمی توان یافت

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(20) 

در ملکوت اعلا کسی جز شهید زنده نیست و حیات دیگران اگر هم باشد به طفیلی شهداست

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(21) 

اگر شهید نباشد خورشید طلوع نمی کند و زمستان سپری نمی شود، اگر شهید نباشد چشمه های اشک می خشکد، قلب ها سنگ می شود و دیگر نمی شکند و سرنوشت انسان به شب تاریک شقاوت و زمستان سرد قساوت انتها می گیرد و امید صبح و انتظار بهار در سراب یأس گم می شود

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(22) 

زندگی به خون وابسته است و پیکر تاریخ بی خون خدا مرده ای بیش نیست و سر مبارک امام شهید برفراز نی رمزی است میان خدا و عشاق، یعنی که این است بهای دیندار

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(23) 

نپندار که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزمودند و لاغیر… صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(24) 

چه جنگ باشد و چه نباشد راه من و تو از کربلا می گذرد.  باب جهاد اصغر بسته شد باب جهاد اکبر (مبارزه با نفس) که بسته نیست

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(25) 

جنگ ادامه دارد آنچنان که هزاران سال است از آغاز هبوط بشر در کره زمین تاکنون ادامه داشته است

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(26) 

شاید جنگ پایان یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت؛ زنهار! این غفلتی که من و تو را فرا گرفته ظلمات جهنم است

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(27) 

ای شهید؛ ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای، دستی بر آر و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون کش

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(28) 

شهدا مثل آیه های قرآن مقدسند؛ تقدس آیه های قرآن به این است که حکایت از حق دارند و شهدا نیز

کلام شهید آوینی درباره شهادت

دانلود تصویر

شهادت در کلام شهید آوینی(29) 

عجیب است که باز هم این همان دهکده جهانیست که در زیر نور آسمانش بسیجیان رمل های فکه زیسته اند، همان دهکده جهانی که در نیمه شب هایش ماه هم بر کازینو های لاسوگاس می تابیده، هم بر حسینه دو کوهه و هم بر گورهایی که در آن بسیجیان از خوف خدا و عشق به او می گریستند. دنیای عجیبی است نه؟

شهادت در کلام شهید آوینی

دانلود تصویر

افزودن دیدگاه جدید