منوی اصلی

کتابچه چهره به چهره

کتابچه چهره به چهره

نویسنده:

زبان:

 

این کتابچه توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف ویژه اربعین تولید و منتشر شده است.که به مسئله تبلیغ چهره به چهره در پیاده روی اربعین اشاره دارد

افزودن دیدگاه جدید