منوی اصلی

کتابچه سلامت زائر

کتابچه سلامت زائر

زبان:

 

این کتابچه توسط مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف ویژه اربعین تولید و منتشر شده است.این کتابچه شامل موضوعات توصیه های بهداشتی در سفر و آشنایی با بیماریهای مسری و نحوه برخورد با آن  می باشد.

افزودن دیدگاه جدید