منوی اصلی

زمانی که افطار کردن در آن مستحب است (مفاتیح الجنان)

زمانی که افطار کردن در آن مستحب است (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمالی که در شب های ماه رمضان باید بجا آورد؛ اوّل- افطار است و مستحب است كه بعد از نماز شام افطار كند مگر آنكه ضعف بر او غلبه كرده باشد يا جمعى منتظر او باشند.

افزودن دیدگاه جدید