منوی اصلی

چیزهایی که افطار کردن با آن مستحب است (مفاتیح الجنان)

چیزهایی که افطار کردن با آن مستحب است (مفاتیح الجنان)

اعمال مشترکه ماه رمضان: قسم دوم اعمالی که در شب های ماه رمضان باید بجا آورد؛ دوم- آنكه افطار كند با چيز پاكيزه از حرام و شبهات و بهتر آن است كه به خرماى حلال افطار كند تا ثواب نمازش چهار صد برابر گردد و به خرما و آب و به رطب و به لبن و به حلوا و به نبات و به آب گرم به هر كدام كه افطار كند نيز خوب است‏

افزودن دیدگاه جدید