منوی اصلی

نماز رفع عسرت و سختی

نماز رفع عسرت و سختی

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 11. نماز رفع عُسرت و سختی:
از حضرت صادق عليه السّلام روايت شده: چون كارى بر تو دشوار شود، هنگام زوال دو ركعت نماز بگذار، در ركعت اول پس از سوره حمد ، توحید و انّا فتحنا لك فتحا مبينا ، و ينصرك اللّه نصرا عزيزا [1] و در ركعت‏ دوم پس از سوره حمد ، توحید و الم نشرح. بخوان، و اين نماز به تجربه رسيده است.


[1] ) سوره الفتح، آیات 1-3.

افزودن دیدگاه جدید