منوی اصلی

نماز حاجت در نیمه شب (مفاتیح الجنان)

نماز حاجت در نیمه شب (مفاتیح الجنان)

ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده است؛ 13. نمازهایی برای براورده شدن حاجت بیان می کنیم:

اولین نماز حاجت به نقل از كتاب «مكارم»: زمانى‏ كه شب به نيمه رسيد، غسل كن و دو ركعت نماز بجا آور، در ركعت اول پس از سوره حمد پانصد مرتبه سوره توحيد و همچنين در ركعت دوم پس از سوره «حمد» پانصد مرتبه سوره توحيد و آخر سوره حشر را از لو انزلنا هذا القران... تا آخر سوره، و شش آيه اول سوره حديد، و پس از آن به همان حال كه ايستاده ‏اى هزار مرتبه ايّاك نعبد و ايّاك نستعين بگو، سپس نماز را به پايان برسان، و ثناى حق تعالى را بجاى آور، اگر حاجتت برآورده شد كه به مراد خود رسيده ‏اى، و اگر به حاجت خود نرسيدى دوباره اين نماز را بخوان، و اگر حاجتت برآورده نشد، بار سوم‏ آن را بجا آر، ان شاء اللّه بر آورده مى‏ شود.

افزودن دیدگاه جدید