منوی اصلی

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال جدید به کاربران و مخاطبین

پیام تبریک مدیرعامل به مناسبت فرارسیدن سال جدید به کاربران و مخاطبین

عکس نوشته
بهار  پیش رو، شکوهش را در بازتاب آیینه زلال مولود کعبه و ترجمان صداقت و اخلاص علی مرتضی(ع) به جستجو و تماشا می نشیند..
و پیامی ازجان جانان رسول مکرم اسلام (ص) رابه ارمغان می آورد:
این همه عنایت و لطف از ذات حضرت لطیف عز اسمه موجب شکر است.
و سائیدن پیشانی بر خاک مذلّت کوی دوست ، فرضی است بربنده، از بهر  فزونی نعمت! چه اینکه خدای تبارک فرمود؛"لئن شکرتم لازیدنکم" تقارن اعتدال بهاری درسیمای پرمهر"هل اتی "برشماگرامی جان مبارک باد
 
سیدحسین رضازاده
تولیت و مدیرعامل 
 

 

افزودن دیدگاه جدید