منوی اصلی

تصویر پیاده روی اربعین در 100 سال پیش

تصویر پیاده روی اربعین در 100 سال پیش

 

 

 تصویری از پیاده روی اربعین حسینی در 100 سال گذشته

در حال نزدیک شدن به اربعین حسینی هستیم و در این ایام هرکس به طریقی خودش را به کربلا می رساند و این شور و اشتیاق فقط مختص امسال و سال های گذشته نبوده، چرا که تصویر زیر پیاده روی اربعین حسینی در 100 سال گذشته را نشان می دهد. 

گالری: 
تصویر پیاده روی اربعین در 100 سال پیش

افزودن دیدگاه جدید