منوی اصلی

مجموعه سخنراني درباره امام علی عليه السلام

مجموعه سخنراني درباره امام علی عليه السلام

 

 

دانلود مجموعه سخنراني درباره امام علی عليه السلام
 
مجموعه سخنراني درباره امام علی عليه السلام
 
رديف سخنران موضوع پخش آنلاين زمان دانلود
1      حجت الاسلام رفيعي     امام علي (ع) 44 دقیقه دانلود فابل صوتي
2    حجت الاسلام رفيعي اخلاص امام علي (ع) 33دقیقه دانلود فابل صوتي
3    حجت الاسلام رفيعي شيوه هاي تربيت امام علي (ع) 50دقیقه دانلود فابل صوتي
4    حجت الاسلام رفيعي سفارشات امام علي (ع) - ارزش قرآن  30دقیقه دانلود فابل صوتي
6    حجت الاسلام رفيعي فضايل و شخصيت امام علي (ع)  36دقیقه دانلود فابل صوتي
7    حجت الاسلام رفيعي ويژگيهاي ممتاز امام علي  36دقیقه دانلود فابل صوتي
8    حجت الاسلام رفيعي ويژگيهاي امام علي (ع) 37دقیقه دانلود فابل صوتي
9    حجت الاسلام رفيعي دوران حكومت امام علي (ع) - مديريت كارگزاران حكومت  39دقیقه دانلود فابل صوتي
10    حجت الاسلام رفيعي فرمايشات امام علي (ع) به كميل بن زياد - ضوابط و ملاكهاي دوستي  36دقیقه دانلود فابل صوتي
11    حجت الاسلام رفيعي فرمايشات امام علي (ع) به كميل - زيبايي - عفت - تجمل  38دقیقه دانلود فابل صوتي
12    حجت الاسلام رفيعي فرمايشان امام علي (ع) به كميل - آداب خوردن و آشاميدن  36دقیقه دانلود فابل صوتي
13    حجت الاسلام رفيعي فرمايشات امام علي (ع) به كميل  37دقیقه دانلود فابل صوتي
14    حجت الاسلام رفيعي سيره عبادي امام علي (ع) - تمسك به قرآن  39دقیقه دانلود فابل صوتي
15    حجت الاسلام رفيعي سنت گرايي در روش حضرت علي (ع)  38دقیقه دانلود فابل صوتي
16    حجت الاسلام رفيعي شخصيت حضرت علي (ع) 37دقیقه دانلود فابل صوتي
17    حجت الاسلام رفيعي وصاياي امام علي (ع) به كميل 1 39دقیقه دانلود فابل صوتي
18    حجت الاسلام رفيعي
وصاياي امام علي (ع) به كميل - 2 
امانت داري
38دقیقه دانلود فابل صوتي
19    حجت الاسلام رفيعي وصاياي امام علي (ع) به كميل 3 37دقیقه دانلود فابل صوتي
20    حجت الاسلام رفيعي وصاياي امام علي (ع) به كميل 4 39دقیقه دانلود فابل صوتي
21    حجت الاسلام رفيعي امیرالمومنین(ع)بعد از ضربت 47دقیقه دانلود فابل صوتي
22    حجت الاسلام رفيعي الگوی رفتاری امیرالمومنین(ع)با دیگران 46دقیقه دانلود فابل صوتي
23    حجت الاسلام رفيعي برخوردامیرالمومنین(ع)با انحراف 42دقیقه دانلود فابل صوتي
24    حجت الاسلام رفيعي پیامبر و شهادت امیرالمومنین(ع) 45دقیقه دانلود فابل صوتي

 

افزودن دیدگاه جدید