منوی اصلی

مدیریت جهادی به رسم شهدا: سردار مهدی زین الدین (+پوستر)

مدیریت جهادی به رسم شهدا: سردار مهدی زین الدین (+پوستر)

 

مدیریت جهادی به رسم شهدا:  سردار مهدی زین الدین (+پوستر)

سردار شهید مهدی زین الدین


چندتاسرباز از قرارگاه ارتش مهمات آوردند
دو ساعت گذشته و هنوز یک سوم تریلی هم خالی نشده بود عرق از سر و صورتشان می ریخت
یک بسیجی لاغر و کم سن و سال رفت طرفشان خسته نباشید  گفت مشغول شد 
ظهر که کار تمام می شود سربازها پی فرمانده می گشتند تا رسید را امضا کند
همان بنده ی خدا عرق دستش را با شلوار پاک کرد رسید را گرفت و امضا کرد 

افزودن دیدگاه جدید