منوی اصلی

پوستر: مقبره کدام یک از پیامبران الهی در ایران است؟

پوستر: مقبره کدام یک از پیامبران الهی در ایران است؟

پوستر: مقبره کدام یک از پیامبران الهی در ایران است؟

مقبره کدام یک از پیامبران الهی در ایران است؟


سازمان اوقاف وامور خیریه در عکس نوشته‌ای مقبره برخی از پیامبران الهی که در ایران اسلامی مدفون هستند را منتشر کرد.

افزودن دیدگاه جدید