منوی اصلی

مجموعه سیره رضوی (+پوستر)

مجموعه سیره رضوی (+پوستر)

عکس نوشته درباره امام زمان (عج)

برگرفته از دفتر امام :برترین اندیشمند


حضرت با کسی به بحث و مناظره نمی پرداخت مگر این که طرف مقابل در نهایت به فضیلت و برتری و دانش سرشار امام هشتم (ع) اعتراف می نمودعکس نوشته درباره امام زمان (عج)

برگرفته از دفتر امام: دریای کرم 


دستش را از بالای در بیرون آورد و فرمود: این دویست دینار بگیر و با آن هزینه سفرت را تامین کن. یکی از یاران حضرت پرسید فدایت شوم به او مهربانی کردی و چهره پنهاان ساختی؟!حضرت فرمود: چون نیازش را برآوردم نمی خواستم خواری را در چهره اش ببینمعکس نوشته درباره امام زمان (عج)

تبرگرفته از دفتر امام: تدبر در قرآن


امام رضا علیه السلام هر سه روز یک بار تمام قران را تلاوت می کرد و در آیات آن تدبر می نمودعکس نوشته درباره امام زمان (عج)

برگرفته از دفتر امام :پاسدار نماز


امام هشتم به هیچ قیمتی فضیلت نماز اول وفت را از دست نمی داد حتی در مهم ترین جلسات سیاسی و علمیعکس نوشته درباره امام زمان (عج)

برگرفته از دفتر امام: حکیم خردمند


امام رضا علیه السلام با پذیرش ولایتعهدی یک رفتاری کاملا حکیمانه و خردورزانه داشت که توانست تمام شیطنتها و نقشه های مامون را خنثی کندعکس نوشته درباره امام زمان (عج)

برگرفته از دفتر امام: اسوه شجاعت


یکی از شیعیان به امام رضا علیه السلام عرض کرد :شما چگونه جرات کردید که بعد از پدرتان امامت خود را آشکار کنید با این که از شمشیر هارون خون می چکد؟» آن حضرت فرمودند: همانگونه که پیامبر(ص) در برابر ابوجهل ایستادگی و مقاومت کرد. 

افزودن دیدگاه جدید