منوی اصلی

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: زن گل خانه است (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: زن گل خانه است (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: زن گل خانه است (+ متن)

زن گل خانه است


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: 
در داخل خانواده، از نظر اسلام مرد موظّف است که زن را مانند گلی مراقبت کند. می‌فرماید: «المرأة ریحانة»؛ زن گل است.
این مربوط به میدانهای سیاسی و اجتماعی و تحصیل علم و مبارزات گوناگون اجتماعی و سیاسی نیست؛ این مربوط به داخل خانواده
است. «المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة»؛ این چشم و دید خطابینی را که گمان می‌کرد زن در داخل خانه موظّف به انجام خدمات است، پیغمبر با
این بیان تخطئه کرده است. زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. با این چشم باید به این موجود دارای لطافتهای روحی و جسمی نگاه کرد.
این، آن نگاه اسلامی است. 
۸۹/۲/۱

مجموعه کامل پوستر بیانات مقام معظم رهبری

افزودن دیدگاه جدید