منوی اصلی

نواهنگ کودکانه: اصول دین (+ متن)

نواهنگ کودکانه: اصول دین (+ متن)

نواهنگ کودکانه اصول دین به همراه متن شعر
اصول دین


نواهنگ کودکانه

زمان :2 دقیقه

متن شعر "اصول دین"
اصول دين پنج بود
دانستنش گنج بود
اول خداي يكتا
يعني تك و بي همتا
دوم خدا عادل بود
بر همه چيز قادر بود
سوم نبوت نبي
خدا فرستاده نبي
چهارم امامت آمده
بهتر هدايت آمده
پنجم معاد محشر است
روز قیام اكبر است

مجموعه نواهنگ های کودکانه

افزودن دیدگاه جدید