منوی اصلی

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: پرستاری جزو بهترین صدقات جاریه (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: پرستاری جزو بهترین صدقات جاریه (+ متن)

پوستر بیانات مقام معظم رهبری: پرستاری جزو بهترین صدقات جاریه (+ متن)

پرستاری جزو بهترین صدقات جاریه


دانلود( پوستر)

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: 
پرستاری جزو بهترین صدقات جاریه و جزو بهترین کارهاست. 
۶١/١١/٣٠

مجموعه کامل پوستر بیانات مقام معظم رهبری

افزودن دیدگاه جدید