منوی اصلی

کتاب سیمای مهدی موعود ( عجل الله فرجه ) در آیینه شعر فارسی

کتاب سیمای مهدی موعود ( عجل الله فرجه ) در آیینه شعر فارسی

کتاب "سیمای مهدی موعود ( عجل الله فرجه ) در آیینه شعر فارسی" نوشته واحد پژوهش مسجد مقدس جمکران که توسط انتشارات مسجد مقدس جمکران به چاپ رسیده است. 

از جمله موضوعات این کتاب می توان به عناوین : " بخش اول - کلیاتی درباره شعر آیینی ؛ بخش دوم - گلگشتی در آفاق شعر مناقبی ؛ بخش سوم - مهدویت در پیشینه شعر فارسی ؛ بخش چهارم - سیری در گستره شعر مهدوی ؛ بخش پنجم - انواع شعر مهدوی در زبان فارسی ؛ بخش ششم - بایدها و نبایدهای شعر مهدوی ؛ بخش هفتم - نمونه هایی از شعر مهدوی معاصر" اشاره کرد.

افزودن دیدگاه جدید